جیمز باند (007) استراتژی - بهترین استراتژی رولت CSGO

CSGO رولت جیمز باند (007) استراتژی

پاداش کد مورد آزاد

strategyt جیمز باند یک سیستم شرط بندی verry ساده است که شما ممکن است بسیاری از سود در آن است.

شما باید حداقل 20 $ برای شروع کردن با. بنابراین در اینجا چیزی است که استراتژی می رود از در. شما باید به جای 14 $ بر روی شماره های بالا، تعداد بالا است (19-36)، و 5 $ در شش شماره، (13-18).

و $ 1 در سبز به عنوان یک نسخه پشتیبان تهیه. شما همچنین می توانید یک نگاهی به تصویر را دارید.

با این استراتژی شما فقط می توانید از دست دادن اگر آن را رول 1-12. سرشار است٪ بسیار پایین از٪ برنده خود را کرد insted. اما به عنوان گفت، شما هیچ وقت نمی دانید! همه چیز خطرناک در قمار CSGO است.