WTFSKINS – התרסקות | משדרג | בונוס קוד חינם

WTFSKINS – התרסקות | משדרג | בונוס קוד חינם | אמין

WTFSKINS - התרסקות | משדרג | בונוס קוד חינם | אמין
זן פריטים רבים ככל שאתה רוצה לשדרג לתוך הקובייה בראש. משם תוכלו לבחור מה מכפיל אתה רוצה לגלגל עבור. אם אתה מנצח את הגליל ואז אתה מאבד הפריט שלך ואתה מקבל את הפריט היית מנסה להשיג. אם אתה מאבד את הגליל ואז אתה מאבד את הפריט ולא מקבל כלום.
https://www.wtfskins.com
קוד בונוס קופון:
BET