CSGOC4 – ՎԹԱՐԻ | ԱՆՎՃԱՐ ԳՈՐԾԸ բոնուսային կոդը

CSGOC4 – ՎԹԱՐԻ | ԱՆՎՃԱՐ ԳՈՐԾԸ բոնուսային կոդը | ՎՍՏԱՀԵԼ
CSGOC4 - ՎԹԱՐԻ | ԱՆՎՃԱՐ ԳՈՐԾԸ բոնուսային կոդը | ՎՍՏԱՀԵԼ
Բանն այն է խաղի է գրավի ձեր խաղադրույքը, մինչեւ ռումբ explodes. Քանի դեռ այն գործակիցը, որը աճում է, Ձեր հնարավորությունն է հաղթելու ավելի մեծ մրցանակը աճում է, ինչպես նաեւ. Եթե ​​դուք վերցվել Ձեր խաղադրույքը մինչեւ ռումբը պայթեց, Ձեր խաղադրույքը բազմապատկվում է գործակցի, որը դուք դադարեցվում է Ձեր խաղադրույքը. Ալգորիթմը կայքի կլինի պատահականորեն ընտրել, թե ժամը ռումբ է պայթել.
HTTPS://csgoc4.com/
ՊՐՈՄՈ բոնուսային կոդը:
ՀԱՏՈՒԿ