SkinCrash – मुक्त अंक कोड

SkinCrash – मुक्त अंक कोड

त्यहाँ एउटा 2% खेल मा बन्द हुनेछ भन्ने मौका 1.00 सबै खेलाडी गुमाउनुपर्ने संग.
तपाईंले यो सूत्र प्रयोग गरेर विजेता को तपाईंको मौका गणना गर्न सक्छन्:
(1-1/एक्स)-2%
एक्स को गुणक हुनुको संग तपाईं मा cashout चाहनुहुन्छ.
http://skincrash.com/

कोड:CSGOBET