Lambert Strategi – Beste CSGO Roulette Strategies

Alt Roulette Lambert Strategi

fri saken bonus code

D'Alembert er en av de sikreste system du kan bruke fordi mens du øke dine spill etter et tap, det er på en mye mindre pris enn Martingale. Alt du gjør med dette systemet er å velge en start innsats, så du øke dine spill etter en etter et tap, og redusere dem ved en etter en seier. Teorien er at når du har så mange seire som tap, du vil være i overskudd av mengden av spill du har plassert.

 

La oss gå gjennom en rask eksempel starter med en innsats på 10:

  • Vedde 2 og tap
  • Vedde 3 og tap
  • Vedde 5 og vinn
  • Vedde 6 og tap
  • Vedde 7 og vinn
  • Vedde 6 og vinn
  • Vedde 5 og tap
  • Vedde 6 og vinn
  • Vedde 5 og vinn
  • Vedde 4 og tap

Regnestykket blir : 0 - 2 - 3 + 5 - 6 + 7 + 6 - 5 + 6 + 5 – 4 = 9

Så hvis du skal bruke denne strategien du må være tålmodig og være risikabelt.