Alambert Strategy – Best CSGO Roulette Strategies

Alt Roulette Lambert Strategi

fri saken bonus code

D'Alembert er en av de sikreste system du kan bruke, fordi mens du gjør øke dine spill etter et tap, er det på en mye mindre pris enn Martingale. Alt du gjør med dette systemet er å velge en startinnsats, så du øke dine spill etter en etter et tap, og redusere dem ved en etter en seier. Teorien er at når du har så mange seire som tap, vil du være i overskudd av mengden av spill du har plassert.

La oss gå gjennom en rask eksempel starter med en innsats på 10:

  • Bet to og tap
  • Bet 3 og tap
  • Bet 5 og vinn
  • Bet 6 og tap
  • Bet 7 og vinn
  • Bet 6 og vinn
  • Bet 5 og tap
  • Bet 6 og vinn
  • Bet 5 og vinn
  • Bet 4 og tap

Den matte vil være 0 - 2 - 3 + 5. - 6. + 7 + 6-5 + 6 + 5 - 4 = 9

Så hvis du skal bruke denne strategien du må være tålmodig og være risikabelt.