WTFSKINS – KRÆSJ | oppgraderings | GRATIS BONIUSKODE

WTFSKINS – KRÆSJ | oppgraderings | GRATIS BONIUSKODE | KLARERT

WTFSKINS - KRÆSJ | oppgraderings | GRATIS BONIUSKODE | KLARERT
Skriv inn så mange elementer som du ønsker å oppgradere til kuben på toppen. Derfra kan du velge hva multiplikatoren du ønsker å rulle for. Hvis du vinner roll så du mister varen, og du mottar varen du prøvde å få. Hvis du mister rullen så du mister elementet og får ikke noe.
https://www.wtfskins.com
Bonus kode::
VEDDE