WTFSKINS – KRASCHA | Upgrader | GRATIS BONUSKOD

WTFSKINS – KRASCHA | Upgrader | GRATIS BONUSKOD | TROVÄRDIG

WTFSKINS - KRASCHA | Upgrader | GRATIS BONUSKOD | TROVÄRDIG
Ange så många objekt som du vill uppgradera i kuben upptill. Därifrån kan du välja vad multiplikator du vill rulla för. Om du vinner rullen då förlorar du ditt objekt och du får det objekt som du försökte få. Om du förlorar rullen då förlorar du ditt objekt och inte får något.
https://www.wtfskins.com
PROMO BONUSKOD:
SLÅ VAD