CSGODig - Dig cho da csgo miễn phí

CSGODig - Dig cho da csgo miễn phí
CSGODig - Dig cho da csgo miễn phí

Trên CSGODig, bạn sử dụng sức mạnh xử lý của CPU của bạn để “đào” cho băm có thể được trao đổi cho da trong Marketplace. Lượng băm bạn đào là hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ CPU của bạn là.
Các thanh trượt đếm CPU% và chủ đề có thể được điều chỉnh để sử dụng nhiều / ít hơn của CPU của bạn. Nếu bạn muốn làm việc trên những thứ khác trong khi bạn đào, hãy xem xét thiết lập các thanh trượt thấp hơn để nó không ảnh hưởng đến các hoạt động khác trên máy tính của bạn. Trong khi đó, nếu bạn muốn có được càng nhiều băm càng tốt, thiết lập các thanh trượt để một số decently cao.
Nếu bạn có thắc mắc hoặc vấn đề, xin vui lòng gửi một vé hỗ trợ và chúng tôi sẽ rất vui khi giúp đỡ!

https://csgodig.com

ĐẶC BIỆT BONUS Mã sản phẩm:
GL