fibonacci Chiến lược – Chiến lược CSGO Roulette tốt nhất

CSGO Fibonacci Chiến lược Roulette

mã tiền thưởng trường hợp miễn phí

Fibonacci là một chiến lược roulette thú vị vì nó an toàn hơn những người khác như Martingale nhưng không chăm sóc nó là an toàn hơn, vẫn còn tiềm năng cho nó để giành chiến thắng.

 

đó là một lý thuyết toán học đơn giản, nơi bạn bắt đầu với một và thêm hai số trước với nhau để cung cấp cho bạn các số tiếp theo.

Điều bạn cần làm là bạn nhân lên những con số như bạn có thể nhìn thấy dưới đây.

 

Các ví dụ:

1 – 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34 - 55 - 89 - 144 - 233

4 – 5 - 9 - 14 - 23 - 37 - 60 - 93 - 153 - 246 - 399 - 645

 

Đây là một rất thông minh, nhưng chiến lược mạo hiểm. Các bạn nên thử nó ra!! 🙂