Chiến lược Labouchere - Best CSGO Roulette Chiến lược

CSGO Chiến lược Labouchere Roulette

CSGO Chiến lược Labouchere Roulette
Các Labouchere là một hệ thống rất khó để sử dụng, và đây không phải là chiến lược mà bạn nên bắt đầu với.

Vì vậy, những gì bạn làm là làm cho mình một “dòng cá cược” và những con số sẽ cho bạn biết có bao nhiêu bạn đặt cược và chiều dài sẽ đi một số cách để đưa ra mệnh lệnh, bạn sẽ đặt cược bao lâu. Vì vậy, đây là những gì một Labouchere dòng cá cược đơn giản có thể trông giống như (nhớ nó là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn, bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì bạn muốn).

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Đó là một dòng cá cược rất đơn giản mà giữ cược càng thấp càng tốt. Vì vậy, một khi bạn có dòng của bạn. Sử dụng dòng ở trên, số tay trái và tay phải số vào với nhau là 2, do đặt cược đầu tiên của bạn là 2. Nếu bạn thắng, bạn vượt qua cả số tay trái và phải off line của bạn, vì vậy nó bây giờ sẽ trông như thế này:

1 - 1 - 1 - 1

Đây là một trong hai nguyên tắc vàng với Labouchere: luôn luôn vượt qua cả số tay trái và phải off line của bạn sau khi một chiến thắng. Một khi bạn đã vượt qua những con số hết, bạn sau đó lấy số tay trái và phải mới, thêm chúng với nhau để cung cấp cho bạn các số tiếp theo để đặt cược. Bạn lặp lại quá trình này cho đến khi không có số còn lại trong đường dây của bạn. Tại thời điểm này bạn có bỏ thuốc lá và bỏ đi, hoặc xây dựng cho mình một dòng mới.

Bạn sẽ làm gì Sau Loss A?

Khi bạn bị mất một đặt cược, bạn không vượt qua bất kỳ số off line của bạn. Thay vào đó bạn thêm số mà bạn vừa đặt cược về phía bên tay phải của đường dây của bạn. Vì vậy, sử dụng dòng ở trên là một ví dụ một lần nữa, nếu bạn bị mất đặt cược đầu tiên của bạn 2, dòng của bạn sau đó sẽ trông như thế này:

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2