SkinCrash – điểm miễn phí MÃ

SkinCrash – điểm miễn phí MÃ

Đây là một 2% cơ hội mà các trò chơi sẽ dừng lại trên 1.00 với tất cả người chơi mất.
Bạn có thể tính toán cơ hội của bạn chiến thắng sử dụng công thức này:
(1-1/x)-2%
với x là số nhân Bạn muốn cashout trên.
http://skincrash.com/

Mã:CSGOBET